I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Putování po evropských klášterech

Ekumenický ženský klášter v Grandchamp, Švýcarsko

Duchovní pořady

Premiéra: 13.9.2011

Výroba: 2004

Druhý díl seriálu je věnován Minke de Vriesové, která již 30 let vede ženský ekumenický klášter ve švýcarském Grandchamp. V klášteře bydlí přes 60 sester nejrůznějších národností a společně zde žijí spiritualitu Taizé. Sestra Minke říká: „... přijímání a rozmnožování lásky Boží se nemusí nutně konat mezi klášterními zdmi, ale všude. Láska Boží je přece zaměřena na svět.“

Přijměte pozvání k seznámení s touto neobyčejně vitální a otevřenou ženou, která našla svoji cestu v blízkosti Ježíše Krista.

Duchovní pořady

Premiéra: 13.9.2011

Výroba: 2004