I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Sedmihlásky

Když začne skřivánek

Pořady pro děti

Premiéra: 2.10.2011

Výroba: 2011

Text: 1.sl.  Když začne skřivánek povrzávat, ouvej, povrzávet, nechce se z postele ráno vstávat... 2.sl. Zavrzá ponejprv, probudím se, ouvej, Zavrzá po druhý, obrátím se. 3. sl. Zavrzá po třetí, je den bílý, tenkrát už musím vstát, lidi milí.  

Zpěv: děti ze souboru Prácheňáček
Režie: Eva Veselá

Pořady pro děti

Premiéra: 2.10.2011

Výroba: 2011