I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Jezuité o: Ignác z Loyoly

Dokumentaristika

Premiéra: 17.12.2011

Výroba: 2006

Otec Dorian Llywelyn, jezuita, působící na katedře teologie Univerzity v Los Angeles, nás seznámí s postavou zakladatele Tovaryšstva Ježíšova, svatým Ignácem z Loyoly. Na tohoto světce se často pohlíží jako na chladného a vypočítavého člověka, avšak zde se setkáme s mužem, který byl zapálený pro Krista, a díky tomu značně přispěl k obnově katolické církve v 16. století.

Dokumentaristika

Premiéra: 17.12.2011

Výroba: 2006