I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Jezuité o: Poslání učitelů

Dokumentaristika

Premiéra: 14.1.2012

Výroba: 2006

Úspěch školy je úzce spjat s motivacemi jejích učitelů. Motivace při výuce v katolických školách má přesný název: poslání. Otec Connell, jezuita, který působí jako odborný asistent na pedagogické fakultě na univerzitě Loyola v Marymountu, vede diváky k tomuto uvědomění a povzbuzuje učitele, aby se o svoji víru podělili se svými studenty.

Dokumentaristika

Premiéra: 14.1.2012

Výroba: 2006