I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Jezuité o: Svátost smíření

Dokumentaristika

Premiéra: 21.1.2012

Výroba: 2006

Svátost smíření je pro mnohé velkou záhadou. Vždyť: co je opravdovým účelem této svátosti? Proč je nutná přítomnost kněze? Nezná Bůh sám mé nedokonalosti? A vůbec, jak mi může Ježíš odpustit? Otec Paul Brian Campbell, jezuita, odpovídá na tyto otázky a přibližuje svátost smíření ve světle jejího historického vývoje. Na základě svých osobních zkušeností hovoří o různých těžkostech, které často znesnadňují aktivní přístup k této svátosti.

Dokumentaristika

Premiéra: 21.1.2012

Výroba: 2006