I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Putování po evropských klášterech

Klášter trapistek v Brecht, Belgie

Duchovní pořady

Premiéra: 25.10.2011

Výroba: 2005

Nacházíme se v městečku Brecht, nedaleko Antverp. Tam stojí opatství Panny Marie Nazaretské. Působí tu 34 trapistek, z nichž jedna se k nim přidala po té, co prodělala vážnou nemoc. Již 23 let působí Gabriella Líssen v tomto klášteře. Do kláštera v jejím rodišti nechtěla vstoupit. To ji připadalo příliš blízko svého domova. V mládí chtěla být lékařkou, aby mohla pomáhat ostatním lidem. V kvintě vážně onemocněla: dostala zánět mozkových blan. Byla na pokraji smrti. Nevěděla, jak dlouho a zda vůbec bude žít.

Duchovní pořady

Premiéra: 25.10.2011

Výroba: 2005