I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Ceferino Jiménez Malla - Cikán v nebi

Dokumentaristika

Premiéra: 12.10.2011

Výroba: 2009

V neděli 4. května roku 1997 prohlásil papež Jan Pavel II. za blahoslaveného španělského Roma, který zemřel mučednickou smrtí v době španělské občanské války a který vynikal svou opravdovostí a moudrostí nejen jako člověk, ale i jako křesťan. Svatý otec blahořečil jako prvního Roma Ceferina Jiméneze Mallu, který je znám také jako El Pelé.

Ceferino Jiménez Malla se narodil roku 1861 v katalánské provincii Lérida ve vesnici Benavent de Segria, kde byl známý pro svou pomoc chudým v této malé vesnici. Svůj život prožil v městě Barbastro, a přestože byl téměř negramotný, díky své přirozené inteligenci získal význačné postavení. Stal je členem městské rady a tamnější biskup se s Mallou pravidelně radil. V době, kdy armáda pronásledovala duchovní, byl El Pelé zatčen a uvězněn za to, že se na ulici zastal mladého kněze. Ve vězení mu vojáci nabídli, že ho propustí, pokud se veřejně vzdá své víry a zbaví se svého růžence. El Pelé však odmítl a poté byl zastřelen popravčí četou v srpnu roku 1936 ve věku 75 let, jeho tělo spáleno a pohřbeno do neoznačeného hrobu.

Dokumentaristika

Premiéra: 12.10.2011

Výroba: 2009