I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Putování po evropských klášterech

Klášter klarisek v Meegen, Nizozemí

Duchovní pořady

Premiéra: 22.11.2011

Výroba: 2006

Putování po evropských klášterech se i v tomto díle bude zabývat otázkou otcovství a mateřství. Je možné být otcem či matkou v klášteře? Zajímá nás také to, co si z toho můžeme vzít do našeho každodenního života. Navštívíme sestru Chiaru Botsovou, která po dobu 6 let vedla brabantské klarisky jako jejich abatyše. Vzdala se své funkce, protože už nechtěla být matkou 20 sester. A my můžeme být po několik dní jejími hosty.Odstoupila jsem v červnu minulého roku. Nastoupila další abatyše a já jsem přijala jinou roli, a ta je v kuchyni,“ prozradí hned v úvodu Chiara.

 

Duchovní pořady

Premiéra: 22.11.2011

Výroba: 2006