I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Putování po evropských klášterech

Trapistický klášter v Berkel-Enschot v Nizozemsku

Duchovní pořady

Premiéra: 29.11.2011

Výroba: 2006

Trapistický klášter Koningshoeve se nachází v nizozemské obci Berkel-Enschot. Seznámíme se zde s příběhem otce Bernarda Péterse. Je téměř nejmladší v kolektivu a přesto zde slouží jako opat. Ke svému zvolení říká: „Vybral jsem si heslo: hledej Boha a žij. Chtěl jsem tím vyjádřit dvě pro mě zásadní věci: Bůh a konkrétní život patří k sobě, jsou jako spojené nádoby.“ Pro mladého Bernarda je důležité, aby jej duchovní život neodváděl od hmatatelných skutečností každodenního života – a především od jeho bližních: „Často se člověku stává, že hledá Boha a nachází ho v tak silném duchovním zážitku, že se mu z obzoru vytrácí reálný život, ve kterém by to naše hledání mělo probíhat. Podle mého názoru od nás Bůh chce, abychom na prvním místě žili,“ říká Bernard.

Také v tomto díle bude důležitá otázka otcovství. Bernard vzpomene na svého otce a na to, jak se musel těžce vyrovnávat s jeho smrtí a zamyslí se nad svojí role otce, kterou jako opat musí zastávat.

Duchovní pořady

Premiéra: 29.11.2011

Výroba: 2006