I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Mistr Eckhart

Světlo svítí ve tmě a tma ho nepochopila

Dokumentaristika

Výroba: 2010

Dokumentaristika

Výroba: 2010