I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Sedmihlásky

Zahrajtě mi muziganti

Pořady pro děti

Premiéra: 6.11.2011

Výroba: 2011

Text: 1. Zahrajtě mi, muziganti, na cimbal, za střibrňak, kery sem vam dněskaj dal. 2. Zahrajtě mi, muziganti, na basu, rozveseltě za střibrňak dněs chasu. 3. Zahrajtě mi, muziganti ukvalšti ( z Hukvald), ať se chasa při muzice vytanči. 4. Zahrajtě mi, muziganti, eště raz a my buděm při muzice tancovať.

Zpěv: Karlík Hofman
Hraje: CM Pramínky ze ZUŠ Z. Buriana v Kopřivnici
Dramaturgie: Naděžda Urbášková
Režie: Eva Veselá - Slezarová

Pořady pro děti

Premiéra: 6.11.2011

Výroba: 2011