I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Bazilika Navštívení Panny Marie ve Frýdku

Dokumentaristika

Premiéra: 23.11.2011

Výroba: 2011

Bazilika Navštívení Panny Marie s areálem ve Frýdku je vzorovou ukázkou vrcholně barokního monumentálního stavitelství ve Slezsku. Základní kámen stavby kostela na místě dřívější dřevěné kaple byl položen v roce 1740 a ještě ne zcela dokončená stavba byla vysvěcena v roce 1759. Vzácně autenticky bez dodatečných úprav dochovaný chrám včetně přilehlého postupně vytvářeného areálu s křížovou cestou, souborem soch a tzv. Římskou kaplí je významnou dominantou města. Zároveň jde o jedno z hlavních poutních míst ve Slezsku. Poutní chrám byl dekretem papeže v roce 1999 povýšen na Baziliku Minor. Vzhledem k tomu, že kostel s areálem byl ve dvacátém století obestavěn hustou městskou zástavbou panelových domů, stal se park zároveň oázou zeleně uprostřed města. Areál však byl po dlouhou dobu ve dvacátém století devastován a ponechán svému osudu a proto ztratil mnoho z původních kvalit. O historii a nové současnosti kostela vypráví tento dokument. Režie: Marek Pospíšil

Dokumentaristika

Premiéra: 23.11.2011

Výroba: 2011