I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Poselství svatých: Ignác z Loyoly

Duchovní pořady

Premiéra: 2.12.2011

Výroba: 2009

Krátké zamyšlení jezuity Jamese Martina nad jeho oblíbenými svatými. Svatý Ignác z Loyoly, rodným jménem Íñigo López de Loyola, byl duchovním otcem a spoluzakladatelem Tovaryšstva Ježíšova a jeden z největších křesťanských mystiků. Vyvinul též metodu duchovních cvičení – exercicií, které mají sloužit k očistě ducha.

Duchovní pořady

Premiéra: 2.12.2011

Výroba: 2009