I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Prorok Léčitel: Solanus Casey

Dokumentaristika

Premiéra: 26.11.2011

Výroba: 2006

Solanus Casey se může stát prvním americkým svatým. Byl to kapucínský mnich, který měl dar uzdravovat nemocné a prorokovat budoucnost.

Na jeho přímluvu se dějí zázraky. Byl vzorem ve své době a zůstává jím stále, a to je důvod, proč se stal kandidátem svatosti.

Solanus Casey se narodil v roce 1870 irským přistěhovalcům na farmě ve Wisconsinu. On i jeho 15 sourozenců, z nichž dva zemřeli během epidemie záškrtu, měli silnou náboženskou výchovu. I díky těmto tragédiím se ještě více obracel k Bohu a jeho vedení, a to vyústilo v jeho touhu stát se knězem.

I přes potíže vystudoval a byl vysvěcen na kněze, nicméně představení mu přidělili funkci vrátného. Mnozí věří, že se tak stalo díky Boží prozřetelnosti, aby tak ještě více vešel do těsnějšího kontaktu s lidmi, zejména chudými a nemocnými.

V roce 1924 se stal vrátným u kláštera Svatého Bonaventury v Detroitu. Jeho starost o chudé inspirovala během velké hospodářské krize detroitské kapucíny k založení první vývařovny polévky pro chudé.

Jeho modlitby a rady pomohly zachránit mnoho rodin během epidemie dětské obrny a Druhé světové války. Solanus dokázal předpovědět, zda někdo bude žít nebo zemře. A pomohl lidem přijmout Boží vůli a prožít "šťastnou smrt".

Otec Solanus zemřel v roce 1957 ve věku 86 let, a jeho tělo je pohřbeno v klášteře u Svatého Bonaventury. V roce 2002 bylo postaveno Solanus Casey Center jako poutní místo pro všechny, kteří chtějí poznat životní odkaz otce Solanuse. A také svědčí o zázračných uzdraveních, která i dnes na jeho přímluvu probíhají. 

Dokumentaristika

Premiéra: 26.11.2011

Výroba: 2006