I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Sedmihlásky

U suseda nova stojňa

Pořady pro děti

Premiéra: 18.12.2011

Výroba: 2011

Text: 1.sl.: U suseda nova stojňa, hej nam koleda. A v tej stojně koně vrane, hej... A  kdo na ně sedať budě, hej... Kdo by iny, jak syneček, hej... 2. sl.: A  čim un ich krmiť budě, hej... Pěknu drobunku sekanku, hej... A čim un ich pojiť budě, hej... Z pěkne ze zlate putenky, hej... 3.sl.: Kaj un na nich jezdiť budě, hej... V širem poli chytať laňku, hej... Chytil un tam pěknu laňku, hej... Laňku, laňku menem Anku, hej...

Zpívá: Diana Pomklová a Martina Škývarová

Hraje: cimbálová muzika Pramínky ze ZUŠ Z. Buriana v Kopřivnici

Dramaturgie: Naďěžda Urbášková

Režie: Eva Veselá.

Pořady pro děti

Premiéra: 18.12.2011

Výroba: 2011