I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Sedmihlásky

Stromečku březový

Pořady pro děti

Premiéra: 15.1.2012

Výroba: 2012

Text: 1.sl. Stromečku březovy, stojiš mi na zavadě, něvidim synečka chodiť po zahradě. 2. sl. Něchodi po zahradě, ale mezi horami, žaden člověk něvi, co je mezi nami. 3. sl. Mezi nami je tak, že se mame něchať, bo na vojnu verbuju, syneček musi spěchať.  4. sl. Uš nam tak něni, tajak nam byvavalo, dyš nam to slunečko ze dvuch stran svitivalo. 5. sl. Jedno od vychodu, to druhe od zapadu a to třeti bile, na naši zahradu.

Zpěv:  Martina Škývarová a Klára Vašicová
Hraje: cimbálové muziky Pramínky ze ZUŠ Z. Buriana v Kopřivnici
Dramaturg: Naděžda Urbášková
Kamera: Eva Veselá, Miroslav Navrátil, Antonín Damborský
Režie Eva Veselá

Pořady pro děti

Premiéra: 15.1.2012

Výroba: 2012