I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Putování po evropských klášterech

Premonstrátský klášter v Averbode, Belgie

Duchovní pořady

Premiéra: 13.12.2011

Výroba: 2006

V tomto dílu navštívíme premonstrátský klášter v belgickém Averbóde, kde se nás ujme sám převor zdejší komunity, bratr Eric. Průvodce pořadu Leo Fijen převorovi položí nelehkou otázku: „Co to znamená šťastný život? A kdy je život smysluplný?“

Sám Eric během svého života prožil mnohé, a tak budeme mít výjimečnou možnost být svědky hluboké duchovní i lidské zkušenosti. Bratr Eric nás ovšem neprovede jen svojí životní cestou, ale také nás nechá nahlédnout do krásných prostor svého kláštera, který je pro něj drahým a nepostradatelným domovem.

Duchovní pořady

Premiéra: 13.12.2011

Výroba: 2006