I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Putování po evropských klášterech

Klášter karmelitek v Weelde, Belgie

Duchovní pořady

Premiéra: 20.12.2011

Výroba: 2006

Sestra Kristina je členkou komunity sester karmelitek v městečku Weelde ležícím na hranicích mezi Belgií a Nizozemím. Místní klášter obývá skupina 16 sester. Leo Fijen se tentokrát pokusí zjistit, jak je možné žít v klášteře a přitom zůstat zcela svobodný.

Nejdůležitějšími prvky života karmelitek je ticho, prostota a samota. Přes den téměř nehovoří a žijí podle přesného plánu, který přesně rozděluje každý jejich den. I na jídlo a rekreaci je vymezen přesný čas. Velmi často a dlouze se modlí. Obvykle o samotě a v tichu.

Pojďme alespoň na chvíli nahlédnout za zdi kláštera, do komunity, která si tolik střeží své poklady: ticho a samotu.

Duchovní pořady

Premiéra: 20.12.2011

Výroba: 2006