I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Putování po evropských klášterech

Benediktýnský klášter v Lovani, Belgie

Duchovní pořady

Premiéra: 3.1.2012

Výroba: 2007

V begickém městě Lovaň se nachází benediktýnský klášter, kde žije bratr Dirk Hanssens. Kromě něj klášter obývají další čtyři mniši. Nežijí zde ale sami. Spolu s nimi zdi rozlehlé budovy obývají také studenti místní univerzity a někteří z nich se podílejí i na klášterním životě.

Benediktýnské opatství je vyhlášené nejen pro svou liturgii, ale také díky kvalitním koncertům, výstavám a přednáškám. Jsou to všechno nové cesty, které se snaží oslovit nové lidi a nabídnout jim možnost nalezení vnitřního pokoje.

Leo Fijen opět přichází mezi řeholníky, aby se dozvěděl více o životě v klášteře v 21. století. Může být člověk mnichem jen proto, že nosí řeholní hábit? Leo Fijen v tomto díle zjistí nejen to...Dirk ke svému prožívání mnišství říká: „Vaše práce má být zároveň modlitbou...a Vaše modlitba má podobu práce. Osobně nemám rád rozdělení na dvě části ve smyslu: chvilku pracuji a chvilku se modlím. Ne, modlete se tak, jak pracujete a pracujte tak, jak se modlíte.“

Duchovní pořady

Premiéra: 3.1.2012

Výroba: 2007