I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Milovat až do zapomnění

Dokumentaristika

Premiéra: 16.1.2012

Výroba: 2008

Otec a syn, František a Tomáš Munkovi, zemřeli násilnou smrtí v roce 1945. Jejich hluboké prožívání víry a příklad křesťanské lásky na cestě mučednictví, zpečetěné při pochodu smrti, jsou důkazem plného obětování se pro Krista.

Dokumentaristika

Premiéra: 16.1.2012

Výroba: 2008