I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Ukrajinská naděje

Dokumentaristika

Výroba: 2011

Dokumentaristika

Výroba: 2011