I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Putování po evropských klášterech

Trapistický klášter v Vitorchiano, Itálie

Dokumentaristika

Premiéra: 28.2.2012

Výroba: 2008

 Kdy již v životě není čas na velké změny? V 50, v 60 nebo snad v 70 letech? Trapistický mnich Ivo Dujardin ukazuje, že na změnu v životě může být čas vždy. Sám ve svých 71 letech totiž zásadně změnil způsob života. Přestěhoval se z belgického kláštera, kde 17 let vedl komunitu trapistických mnichů, do Itálie, kde slouží 75 sestrám trapistkám. Nebydlí se sestrami v komunitě, žije vedle kláštera. Většinu dne je sám.

Bratr Ivo také patří ke skupině řeholníků, kteří mají na starost proces blahořečení skupiny mnichů unesených a zavražděných v roce 1996 v Alžíru. (Podle této tragédie byl natočen slavný francouzský film O bozích a lidech.)

Přijměme pozvání k nahlédnutí do duše mnicha Ivo Dujardina.

Dokumentaristika

Premiéra: 28.2.2012

Výroba: 2008