I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Lidé, kteří milují život - Peru

Dokumentaristika

Premiéra: 29.2.2012

Výroba: 2007

Peru je jednou z nejstarších civilizací Latinské Ameriky. Aid to the Church in Need (Pomoc církvi v nouzi) instituce pontifikálního práva, založená Otcem Werenfriedem van Straaten, má zakotveno ve svých stanovách, že jednou ze základních priorit naší práce je ochrana rodiny a jejích hodnot. Naše organizace podpořila desítky iniciativ na pomoc, ochranu a posílení rodin.

Dokumentaristika

Premiéra: 29.2.2012

Výroba: 2007