I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Stíny na kolébce - Afrika

Dokumentaristika

Premiéra: 11.6.2012

Výroba: 2010

Budoucnost světa závisí na zdraví rodiny. Zvláště v Africe je rodina pilířem, na kterém stojí struktura společnosti. Tento pilíř je dnes zatěžován třídními rozdíly a sociálními odlišnostmi. Extrémní chudobou, dravou ekonomikou a politickou nestabilitou. Tyto faktory jsou důsledkem válek, nemocí, vysoké úmrtnosti zvláště žen a dětí. Průmyslově vyspělé země se obohacují na úkor tohoto kontinentu. Často pod falešnými záminkami liberalizace a zdravotní péče ničí a manipulují s touto základní a nejcennější strukturou – rodinou.

Dokumentaristika

Premiéra: 11.6.2012

Výroba: 2010