I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Putování po evropských klášterech

Leo Disch, benediktýn z kláštera v Vaals, Belgie

Dokumentaristika

Premiéra: 13.3.2012

Výroba: 2008

V tomto díle Putování po evropských klášterech se seznámíme s benediktýnem Leem Dischem. Leo je členem komunity svatého Benedikta v beligckém Vaalsu. Právě pracuje na náhrobku kardinála Wylebrantse – Leo je totiž kameník. Budeme sledovat Lea, jak tvoří umělecké a zároveň duchovní dílo a dozvíme se, že se člověk modlí nejen srdcem, ale i rukama a svojí každodenní činností. Opat benediktinského kláštera o umění a mnišství říká: „Každý mnich je umělec. Mnišství a umění patří k sobě. Umění jakožto ars. Pak už je jedno, zda se jedná o ars duchovní, tedy umění žít duchovně, nebo umění hmotné. Řeholník musí umět kreativně, tedy umělecky, zacházet se svým životem. Jinak se jeho život stane primitivním, bez jakéhokoliv obsahu. Je potřeba aby řeholník měl určitou vizi, aby ji dokázal promítnout do věcí nebo lidí kolem sebe, do celého řádu stvoření.“

Dokumentaristika

Premiéra: 13.3.2012

Výroba: 2008