I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Putování po evropských klášterech

Peter Hans Kolvenbach, generální představený jezuitů

Dokumentaristika

Premiéra: 20.3.2012

Výroba: 2008

Peter-Hans Kolvenbach byl dlouholetým generálním představeným jezuitů. Téměř čtvrt století byl šéfem 20 tisíc jezuitů po celém světě. Měl a stále má velice vlivnou pozici. Jeho vliv dosahuje až za zdi Vatikánu, až k samotnému papeži. Proto je také někdy nazýván černým papežem. Peter-Hans Kolvenbach před tím, než se stal důležitou postavou jezuitského řádu, žil dlouhá léta v Bejrútu. Život v Libanonu, kde dlouhá léta probíhala občanská válka, jej dobře připravil na život ve Vatikánu, kde také není o hledání řešení nejrůznějších konfliktů nouze. Co je pro Petera-Hanse Kolvenbacha tou nejpalčivější otázkou v dnešním světě? „Nejtěžší otázky se týkají oblasti takzvané bioetiky. Je to okruh otázek o počátku a konci lidského života. Kromě toho se stále objevují otázky týkající se existence nespravedlnosti a chudoby ve světě. Víme, že technika a věda mají znalosti a možnost jak zastavit hlad po celém světě, ale neuskutečňuje se to. Jsme toho tedy schopni, ale z nějakého důvodu to nechceme realizovat. Jedná se o duchovní problém a týká se obrácení našeho srdce.“

Dokumentaristika

Premiéra: 20.3.2012

Výroba: 2008