I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Historie českých hospiců aneb První hospic v Čechách

Dokumentaristika

Premiéra: 14.4.2012

Výroba: 2011

Snimek jednak představuje první hospic v České republice, který vznikl v  Červeném Kostelci a jednak hovoří o způsobu práce a přístupu k pacientům, ale také zmiňuje formy hospicové péče. Je zde zdůrazněno, čím se hospic odlišuje od jiných zdravotnických zařízeni. Princip hospicové péče je založen na péči nejen o tělesnou schránku, ale především o stránku duševní. Pro každého člověka je důležité, aby odcházel z tohoto světa důstojně a aby měl šanci si "vyřídit" své pozemské záležitosti. Je už neodmyslitelnou součástí našeho života, že když se rodíme, máme veškerou péči, ale ještě není úplnou samozřejmostí, že tato péče by měla být i na konci života každého člověka.     

Dokumentaristika

Premiéra: 14.4.2012

Výroba: 2011