Podpořte prosím Lepší oči pro Noe – sbírka na nové kamery pro přenosový vůz

Cesta k andělům

Tomáš Holub

Publicistika

Premiéra: 2.6.2012

Výroba: 2012

V talkshow Otakára Schmidta a Jany Studničkové na televizi Noe – Cesta k andělům – byl tentokrát Mons. Tomáš Holub.

Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D. se narodil 16. 8. 1967, pochází z věřící rodiny z Červeného Kostelce (na Náchodsku). Jako bohoslovec Arcibiskupského semináře absolvoval Katolickou teologickou fakultu UK v Praze a 28. 8. 1993 byl v Hradci Králové vysvěcen na kněze biskupem Karlem Otčenáškem.

Jeho prvním působištěm byla v letech 1993-1996 Kutná Hora, kde byl ustanoven jako kaplan ve farnosti a spirituál na Církevním gymnáziu sv. Voršily.

Poté nastoupil jako první vojenský kaplan do Armády ČR, v níž působil v letech 1996-2006, nejprve v jednotkách IFOR v Bosně a Hercegovině, dále jako vojenský kaplan Brigády rychlého nasazení v Havlíčkově Brodě a nakonec jako hlavní kaplan Armády ČR. Od roku 2006 působil jako poradce ministryně obrany.

V období 2007-2008 absolvoval studijní pobyt na Lateránské univerzitě v Římě. Na Katolické teologické fakultě UK v Praze obhájil doktorát z křesťanské etiky na téma "Etické aspekty boje proti terorismu ve světle učení o tzv. spravedlivé válce".

Od 1. 3. 2008 byl ustanoven moderátorem kurie královéhradecké diecéze a od 1. 12. 2008 do roku 2010 vykonával společně s Mons. Josefem Sochou službu generálního vikáře královéhradecké diecéze. Po nástupu biskupa Vokála se stal jeho hlavním poradcem a od 1. 7. 2011 nastoupil na ČBK jako její generální sekretář.

Tomáš Holub se dále angažuje ve vedení křesťanských kurzů pro mládež JUMP, přednáší v rámci České křesťanské akademie, Charismatické obnovy, podílí se na meditačních kurzech pro mládež a manželské páry, které rovněž pastoračně doprovází. Hovoří anglicky, německy a italsky.

V našem talkshow hovořil na témata rozdíl mezi mučednictvím a terorizmem, obrana, válka, církevní restituce a dlouhodobé církevní bratrství s kardinálem Dominikem Dukou.

Doplněno 2022:
Na pozici generálního sekretáře České biskupské konference působil mezi lety 2011–2016 . Zastával také úřad kapitulního děkana Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. V dubnu 2016 byl pražským arcibiskupem Dominikem Dukou vysvěcen na biskupa plzeňské diecéze.

Publicistika

Premiéra: 2.6.2012

Výroba: 2012