I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Princ, který si vybral Dona Boska

Dokumentaristika

Premiéra: 24.4.2012

Výroba: 2008

Mezi Božími služebníky, které Jan Pavel II. blahořečil 25. dubna 2004, je August Czatoryski, polský kníže, narozený v Paříži 2. srpna roku 1858 Ladislavovi Czartoryskému a dceři španělské královny, Marii Amparo. První studia absolvoval v Paříži. Mezi jeho učiteli byl také sv. Josef Kalinowski. Brzy začal trpět zdravotními problémy, ke kterým se přidali také duchovní. Otec ho předurčil pro diplomatickou kariéru, mladý kníže ale pocítil volání k plnému zasvěcení života Bohu. Roku 1883 se v Paříži setkává s donem Boskem a odhaluje vlastní povolání: spolu s ním půjde sloužit potřebným mladým lidem. Don Bosko se však zachoval zdrženlivě.  Teprve ve 29 letech vstupuje August do noviciátu, ve 34 letech je vysvěcen na kněze a rok na to umírá. O charismatu nového blahoslaveného mluví don Enrico dal Covolo, postulátor beatifikačního procesu:

August Czartoryski se jako kníže rozhoduje pro život v chudobě, aby sloužil nejmenším. V historii jeho povolání je charakteristickým rysem úsilí v rozlišování, ve světle modlitby a v blízkém kontaktu s duchovními vůdci. Mladý August se před rozhodnutím vždy radil se svými duchovními vůdci. Jeho cesta k povolání je velmi osobní - nejprve bloudění, potom zábrany a konečně vítězství. Myslím, že August Czartoryski může ve své svatosti oslovovat zvláště mladé lidi dneška, pro které je často obtížené dešifrovat Boží vůli a odpovědět na ni poslušností. August je učí jakousi metodologii rozlišování a poslušnosti Pánu. Jeho život byl pravým bojem o povolání. Celý byl zaměřen na nabídku, kterou dával Bohu. Často opakoval: Pán mě povolal právě sem, a Pán mě chce mít právě tady! Tato radikální odhodlanost k životu v duchu a víře vlastní odpověď Bohu, to je poselství platné pro každého věřícího, v každé době. - řekl postulátor beatifikačního procesu Augusta Czartoryského. 

Dokumentaristika

Premiéra: 24.4.2012

Výroba: 2008