I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Eucharistie: Svatební hostina

Duchovní pořady

Premiéra: 3.5.2012

Výroba: 2008

Eucharistie je oslavou lásky a manželství. Annie, Chase, Therese, Chris, Marcel a další ze skupiny Omega se spolu s evangelistou Janem, svatým Augustinem z Hippa, Efrémem Syrským, Andělou z Foligna a Brigitou Švédskou zamýšlejí nad svatební hostinou v Káně (Jan 2:1-12). Provázejí je také otcové Benedict Groeschel, Andrew Apostoli, Glenn Sudano a Bernard Murphy. 

Duchovní pořady

Premiéra: 3.5.2012

Výroba: 2008