I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Eucharistie: Chléb a ryby

Duchovní pořady

Premiéra: 10.5.2012

Výroba: 2008

Eucharistie mezi námi šíří Kristovu lásku a život. Colin, Pete, Meg, Nick, Jean Paul, Greg, Nathalie a další ze skupiny Alpha se zamýšlí nad tímto zázrakem (Jan 6:1-15). Ve svých zamyšleních je doprovází svatý Cyril Alexandrijský, Kateřina Sienská, Augustin z Hippa, stejně jako členy františkánského řádu otcem Groeschelem, Murphym, Apostolim a dalšími.

Duchovní pořady

Premiéra: 10.5.2012

Výroba: 2008