I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Tasovický Mojžíš

Klement Maria Hofbauer

Dokumentaristika

Premiéra: 19.5.2012

Výroba: 2009

Pocházel z Tasovic od Znojma. Původně se vyučil pekařem. Pro chudobu a touhu po studiu odešel do ciziny. Po různých cestách přijal v Římě svátost kněžství a vstoupil do řádu redemptoristů, který pak uvedl do Varšavy. Po požehnaném působení byl vypovězen a ve svém apoštolském působení pokračoval ve Vídni. Sledován policií jako odpůrce upadávajícího osvícenství a jansenismu proslul jako skvělý apoštol ve všech společenských vrstvách.     

Dokumentaristika

Premiéra: 19.5.2012

Výroba: 2009