I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Hornolidečsko - Valašská Polanka

Dokumentaristika

Premiéra: 8.3.2010

Výroba: 2007

O osadnících, co se usadili v údolí kolem říčky Senice se poprvé píše v roce 1361. Od těch časů si lidé říkali: “ Je tady krásně i když víc kamení než chleba.“

Přesto a nebo právě proto tady rostlo i mnoho významných osobností.

V tomto domku například žil Josef Kašpar Vrchovský. Lidový básník, spisovatel a nositel staré valašské lidové kultury. Psal verše, zapisoval pověsti, vyprávění ze života, modlitby, protiválečné verše, ale i svůj životopis. Všechno ve valašském nářečí. Lidé rádi četli, co napsal nebo vtipně řekl. z jeho veršů vznikla nejen v Polance, ale v celém regionu hymna, Valašská hymna.

Celý život prožil jako chudý rolník na pasece, vysoko nad Polankou a proto se mu říkalo Vrchovský.

Polanka leží zčásti na úpatí Vizovických vrchů, ale je také součástí Javorníků a nejvyšší horou je vrch Padělek. Klid a krása se tady rozprostírá nad hřebeny hor i vzdálených obzorů.

Dokumentaristika

Premiéra: 8.3.2010

Výroba: 2007