I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Eucharistie: Odvrácení apoštolů

Duchovní pořady

Premiéra: 21.6.2012

Výroba: 2008

Když se Ježíš v eucharistii nabídl svým učedníkům, opustili ho. Skupina Alpha se snaží porozumět slovům "Toto je duch, který dává život." (Jan 6:59-71). Alexandra, Nick, Greg, Sarah, John Paul a další členové ve skupině Alpha diskutují nad významem těchto slov. Svatý Tomáš Akvinský, Terezie z Lisieux, Cyril, Anděla z Foligna a další je doprovázejí svým slovem stejně jako bratři františkáni včetně otce Sudana, Murphyho a Groeschela.

Duchovní pořady

Premiéra: 21.6.2012

Výroba: 2008