I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Eucharistie: Poslední večeře

Duchovní pořady

Premiéra: 5.7.2012

Výroba: 2008

Tématem celého programu je otázka, proč je eucharistie stále živou, novou smlouvou a zdrojem milostí Kristovy výkupné oběti. (Lukáš 22:14-20). Alexandra, Nick, Pete, Meg, Natalie a další ve skupině Alpha ve světle vlastních zkušeností hledají význam první mše svaté. V tom jim pomáhají světci Tomáš Akvinský, Cyril Alexandrijský, Jan Zlatoústý, Brigitta Švédská, Anděla z Foligna a také bratři františkáni otcové Groeschel, Apostoli, Roemer a další členové řádu františkánů.

Duchovní pořady

Premiéra: 5.7.2012

Výroba: 2008