I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Eucharistie: Cesta do Emauz

Duchovní pořady

Premiéra: 26.7.2012

Výroba: 2008

Tématem tohoto programu je mše jakožto následování Krista – cesta s Ježíšem a setkání s Ním v podobě lámání chleba. (Lukáš 24: 13-35). Členové skupiny Omega Chris, Natalie, Marisol, Michelle, bratr Andrew a další se podílí o své zkušenosti. Svým slovem je doprovází také svatý Efrém, Ambrož, Augustin, Peter Julian Eymard, Kateřina Sienská a otcové Groeschel, Sudano, a Murphy z řádu františkánů.

Duchovní pořady

Premiéra: 26.7.2012

Výroba: 2008