I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Alžběta - jedna z nás

Dramatická tvorba

Premiéra: 14.7.2012

Výroba: 2011

Zachariáš a Alžběta - postavy z Nového Zákona, oba spravedliví a bezúhonní před Bohem, ale nemohou mít děti.Zachariáš se při službě v Jeruzalémském chrámu dozvídá od anděla, že jejich prosby byly vyslyšeny a i přes pokročilý věk je Bůh obdaruje vytouženým dítětem. Sice zapochybuje a kvůli tomu oněmí, ale i přesto se tato zpráva stává skutečností.A co Alžběta?Jak asi prožívá chvíle před narozením prvorozeného syna a před nejkrásnějším setkáním ve svém životě?Prožijme ty chvíle spolu s ní...

Dramatická tvorba

Premiéra: 14.7.2012

Výroba: 2011