I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Poutní chrám Panny Marie na Chlumku v Luži

Dokumentaristika

Premiéra: 31.7.2012

Výroba: 2012

Realizace projektu „Poutní chrám Panny Marie na Chlumku v Luži– bezbariérové zpřístupnění“, je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt zpřístupnění církevní památky podobného typu pomocí výtahu je ojedinělý v celé ČR. Přístup do kostela je od 28. 6. 2012 díky stavebním úpravám, spočívajících ve vybudování výtahu s přístupovou podzemní chodbou a cestou, umožněn i občanům se sníženou schopností pohybu. Díky nové prosklené stěně v zádveří chrámu vznikla jedinečná možnost prohlídky kostela bez průvodce navíc doplněná o audiovizuální techniku umožňující seznámení se v detailech s nádherným barokním vybavením kostela,  s jeho historií a okolím. Je zde k dispozici film v češtině, němčině, angličtině, ruštině, polštině, španělštině, francouzštině a italštině. 

Dokumentaristika

Premiéra: 31.7.2012

Výroba: 2012