I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Klapka s ...

Arnoštem Lukešem

Publicistika

Premiéra: 24.9.2012

Výroba: 2012

V první zářijové premiéře uvede moderátor pořadu Petr Baran Luďka Štipla z Pavlova, Filmového autora budou v pořadu prezentovat ukázky z jeho tvorby a také vítězný film v kategorii dokumentů Celostátní soutěže neprofesionální filmové tvorby Český Videosalon 2012 „Deník Oty Wolfa a osudy jeho rodiny“. (Snímek vznikl ve spolupráci se střihačem Jaroslavem Dubským z Loštic.) Pan Luděk Štipl je již zkušeným filmovým autorem a také člověkem se širokým rozhledem, který poznal mnoho stinných, ale i kladných stránek života v Česku, Evropě i ve světě.

Publicistika

Premiéra: 24.9.2012

Výroba: 2012