I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Program na pondělí 10. 6. 2019

6:05
Klapka s …
(85)ZŠ Vyhne, SLovensko
7:10
V pohorách po horách
(52)Vozka - Hrubý Jeseník
9:00
9:15
Dědek a jeho kreslený svět
Vůně odpuštění
premiéra
9:25
U NÁS aneb od cimbálu o lidové kultuře
(146)Gaudeamus VŠE...sedmdesát let na scéně
11:00
Silva Gabreta
Jak se rodí šumavský horský les
11:30
12:50
13:05
Víra do kapsy
S modlitbou ve vztahu
14:00
14:35
Cesta k andělům
(35)Roberto Scavino - italočech - rozhlasový moderátor
15:30
Můj chrám
Max Kašparů, kostel sv. Filipa a Jakuba, Žirovnice
16:20
Noční univerzita
P. Raniero Cantalamessa - Naplňte džbány vodou
18:00
Živě s Noe
Výročí vyhlazení obce Lidice (10. června 1942). O nedělní Slavnosti seslání Ducha svatého.
premiéra
videoarchiv
18:30
Desatero pro děti - První přikázání
Já jsem Hospodin, tvůj Bůh
18:40
Sedmihlásky
(87)Horo krásná, spanilá
19:50
21:05
V pohorách po horách
(38)Zemská brána - Orlické hory
21:15
21:30
Živě s Noe
Schola v Karviné funguje již 50. let
premiéra
videoarchiv
22:10
Kulatý stůl
Mateřství na okraji
0:10
Noční univerzita
P. Zbigniew Czendlik - Současné Polsko