Program na neděli 16. 6. 2019

6:40
Mezi pražci
(78)Červen 2019
8:00
U NÁS aneb od cimbálu o lidové kultuře
(147)Milokraj Marty Töpferové
9:10
Se salesiány na jihu Madagaskaru
BEMANEVIKY - Misijní stanice v pralese
9:30
Večeře u Slováka
Slavnost Nejsvětější Trojice
12:40
Světlo pro Evropu
(11)Rozhovor s bývalým slovinským premiérem
18:00
Sedmihlásky
(126)Koza
18:05
Animované příběhy velikánů dějin
William Bradford (1590 – 1657)
18:35
Do varu s Maxem Kašparů
(2)Duchovní a duševní zdraví
18:55