I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Program na pátek 16. 8. 2019

6:05
Hrdinové víry
(13)Zdenka Schelingová
7:45
První křesťané
Nebezpečí herezí
8:15
Noční univerzita
Veronika Barátová - Zacheus po deseti letech...
9:15
Jak věří katolíci: Cesta k jádru naší víry
Vtělené Slovo, skutečný chléb z nebe: Tajemství liturgie a eucharistie 
10:10
11:45
11:50
Sedmihlásky
(13)Jede šohaj z Vídňa
12:10
Duchovní menu
Záznam mše svaté z chrámu Prozřetelnosti Boží v Šenově
14:30
Cesta k andělům
(83)Alexander Tomský - politolog
16:00
Výpravy do divočiny
Život za polárním kruhem
18:10
Sedmihlásky
(13)Jede šohaj z Vídňa
18:15
Bible pro nejmenší
Satan pokouší Ježíše
18:20
20:00
Kulatý stůl
Krize otcovství
21:35
V pohorách po horách
(62)Zakarpatská Ukrajina - Polonina Krásná
21:45
Večeře u Slováka
20. neděle v mezidobí
22:15
Jak potkávat svět
(58)s Jiřím Suchým
0:05
Na druhý pohled
9. díl: Musíme tam všichni ...