I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Program na pátek 3. 4. 2020

6:05
7:45
Můj chrám
Akademický sochař Petr Váňa v Kapli sv. Judy Tadeáše, Dobřichovice
8:20
Putování po evropských klášterech
Premonstrátský klášter v Averbode, Belgie
9:00
9:20
Bačkorám navzdory
Poslední etapou k cíli
tip
11:10
Maminčiny pohádky
(14)O papírové lodičce
11:20
Sedmihlásky
(8)U suseda syneček
11:30
11:45
13:30
Pošta pro Holuba
Kněžství dnes
14:00
14:35
Cesta k andělům
(36)Karel Herbst - světící biskup salesián
15:30
O kom, o čem
O Kostelcích aneb Kosteláci, Kostelané, Kostelečáci a jejich setkávání
19:40
ARTBITR - Kulturní magazín
(33)s profesorem Ludvíkem Armbrusterem a filmem Mlčení
21:40
Živě s Noe
premiéra
22:20
0:05
Outdoor Films s Marianem Jiřím Huskem
(13)Premonstrát Strahovského kláštera v outdoorovém zajetí