I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Program na sobotu 18. 4. 2020

6:40
Můj chrám
Kostel Povýšení sv. Kříže Strání a Ondřej Benešík
7:50
Příroda kolem nás
Příběh o záchraně srnečka a Ranská jezírka
8:55
Sedmihlásky
(28)Já su ráda, že su mladá
11:45
12:05
Pod lampou
O uzavření Slovenska: Byl by to vědecký nesmysl
13:40
Putování po evropských klášterech
Peter Hans Kolvenbach, generální představený jezuitů
14:30
Collegamento CH
tip
premiéra
16:15
Šajtar
Třebovický koláč 2018
17:15
Hovory z Rekovic
Jitka Šuranská
17:35
Duchovní malby
(10)Apokalypsa
21:50
Bačkorám navzdory
Alice v říši divů
tip
premiéra
22:10
V pohorách po horách
(40)Vršatec - Bílé Karpaty
22:20
Živě s Noe
premiéra
23:45
Noční univerzita
Otevřely se jim oči - PhLic. Kateřina Lachmanová
0:45