I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Program na pondělí 18. 5. 2020

7:00
Mše svatá od hrobu sv. Jana Pavla II.
100. výročí narození Karola Wojtyly
tip
živě
9:00
11:10
Má vzpomínka na Jana Pavla II.
Prof. MuDr. Josef Koutecký, DrSc.
11:15
Sedmihlásky
(120)Mám věneček mám
11:20
Putování do Lurd s Luckou a Bárou
Dobrodružství začíná!
11:30
11:45
13:25
První křesťané
Nebezpečí herezí
14:00
Ovečky
Mše svatá II
tip
živě
videoarchiv
14:35
Cesta k andělům
(63)Lucie Výborná - publicistka
16:00
Noční univerzita
CSA Třešť 2014: přednáška P. Petr Smolek - Kdo je človek
17:05
Můj chrám
Leoš Ryška, ředitel TV Noe, kostel sv. Marka v Ostravě - Heřmanicích
17:25
Můj Bůh a Walter
Stvoření a evoluce
17:40
Víra do kapsy
Důvěra Bohu otevírá nebe
premiéra
18:00
Živě s Noe
premiéra
18:20
Sedmihlásky
(120)Mám věneček mám
18:25
18:30
Po cestách víry
(3)Z Jeruzaléma do Kafarnaum
20:05
Ateliér užité modlitby
Marek Orko Vácha a Václav Ventura
tip
živě
videoarchiv
0:05
Výpravy do divočiny
Biodiverzita a vymírání druhů