I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Program na pátek 22. 5. 2020

6:30
Můj chrám
Leoš Ryška, ředitel TV Noe, kostel sv. Marka v Ostravě - Heřmanicích
6:45
8:10
První křesťané
Nebezpečí herezí
8:40
Víra do kapsy
Důvěra Bohu otevírá nebe
9:00
9:20
Ateliér užité modlitby
Marek Orko Vácha a Václav Ventura
11:15
Sedmihlásky
(120)Mám věneček mám
11:20
Putování do Lurd s Luckou a Bárou
Zázraky Pražského Jezulátka
11:30
11:45
12:50
Na pořadu rodina
(4)Nevzdali jsme to
14:00
Ovečky
Ježíš odchází k otci
14:35
Cesta k andělům
(67)Jan Graubner - arcibiskup olomoucký a metropolita moravský
18:00
Živě s Noe
premiéra
18:50
Sedmihlásky
(120)Mám věneček mám
18:55
Putování do Lurd s Luckou a Bárou
Chrám na Skále
premiéra
19:00
Po cestách víry
(4)K apoštolským prahům
21:05
Má vlast
Konice
0:10
V pohorách po horách
(44)Boubín - Šumava
0:35
Večeře u Slováka
7. neděle velikonoční