I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Program na neděli 28. 11. 2021

6:05
Hrdinové víry
(12)Ženské řehole a jejich osud v době totality
7:40
V pohorách po horách
(17)Malý Kriváň - Malá Fatra očima Jiřího Kráčalíka
7:50
Letem jazzem
(12)jazz a fusion
9:05
Počasí
premiéra
9:10
Večeře u Slováka
1. neděle adventní
10:10
Poutníci času
s Hynkem Medřickým
tip
premiéra
videoarchiv
11:30
Setkání
MUDr. Tom Philipp - kostel Nanebevzetí Panny Marie v Praze-Modřanech
11:45
14:05
P. Vojtěch Kodet - Adventní obnova
(2)Bděte a modlete se (Lk 21,25-28.34-36)
16:20
Noční univerzita
P. Ladislav Heryán SDB - Ježíš a černá ovce
17:15
Harfa Noemova
Felix Mendelssohn-Bartholdy: Oratorium Eliáš
17:40
ARTBITR - Kulturní magazín
o kostele svatého Stanislava
18:00
Sedmihlásky
(154)Dudaly dudanky
18:05
Strýček Emu
Adventní
tip
premiéra
videoarchiv
18:20
Ovečky
1. neděle adventní
20:05
Mučen pro Krista
tip
premiéra
21:25
Cena Celestýna Opitze
kostel sv. Šimona a Judy v Praze