Program televize Noe na neděli 9.1.2022

 
6:05
Cesta k andělům: Zuzana Lapčíková - hudebnice
 
6:55
Filipíny – SILSILA - Ve spojení s Všemohoucím
 
7:25
Nábožné združenie svätého Jozefa
 
7:55
Jak potkávat svět: s Davidem Marečkem
 P
9:20
Počasí
 L !
9:30
Mše svatá ze svátku Křtu Páně: Řím, Sixtinská kaple
 
10:55
Guyanská Diana
 P
11:20
Poutníci času: s Janem Duškem
 
11:35
Počasí
 P
11:40
Přejeme si …
 L
12:00
Polední modlitba Sv. otce Františka
 
12:20
V souvislostech - David Klimeš: Jak snížit deficit státního rozpočtu
 
12:40
Zpravodajský souhrn uplynulého týdne
 
13:25
Grotesky Bustera Keatona: Frigo a strážníci
 
13:50
Počasí
 
14:00
Muzikanti hrajte
 
14:30
Život Ježíše Krista (1/2)
 
16:05
Noční univerzita: P. Vlastimil Kadlec - Můj Bůh září do mých temnot
 
17:35
ARTBITR - Kulturní magazín: s P. Pavlem Hovězem
 
17:50
Počasí
 
18:00
Sedmihlásky: Stójí kostelíček
 
18:05
Strýček Emu: Tři králové
 
18:15
Ovečky: Svátek Křtu Páně
 
18:40
Animované biblické příběhy: Beránek Boží
 
19:15
Animované příběhy velikánů dějin: William Bradford (1590 – 1657)
 
19:45
Přejeme si …
 !
20:05
Velký příběh o lásce: Hudební dramatizace nejen vánočního příběhu
 
21:50
Jan Pavel II. a pád komunismu
 
23:30
Polední modlitba Sv. otce Františka
 
23:50
Na pomezí ticha a tmy
 
0:35
Zpravodajský souhrn uplynulého týdne
 
1:15
Noční repríza dopoledních pořadů