I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Program na úterý 1. 2. 2022

6:05
Cesta k andělům
Jaroslav Šindelář - sochař a malíř
7:25
Outdoor Films s Martinem Půlpánem
(97)Z Evropy pěšky a stopem do jihovýchodní Asie
9:05
Počasí
premiéra
9:45
Noční univerzita
Anna Janoušková - Naštvaný a smutný jako Bůh
10:20
V pohorách po horách
Vír - Via ferrata (Drahanská vrchovina)
10:35
Dokořán
s Marcelou Augustovou
tip
11:30
11:40
12:50
Klapka
s Milanem Ohurniakem
14:28
Můj chrám
Daniel Raus, kostel sv. Tomáše v Praze na Malé Straně
14:50
Hrdinové víry
(8)Oto Mádr
tip
16:55
Biblická studna
s Martinem T. Zikmundem
18:05
Sedmihlásky
(136)Ruža sem ja ruža
18:10
Příběhy z Dobré Knihy
Utišení bouře na moři
18:50
Animované příběhy velikánů dějin
George Washington (1732 – 1799)
19:25
Zpravodajské Noeviny
1. 2. 2022
tip
premiéra
21:35
Setkání
Jan Bartošek - klášter v Kostelním Vydří
22:00
Varhanní koncert
Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka 2021
tip
23:25
Terra Santa News
26. 1. 2022
23:50
Cvrlikání
(50)Jarda Svoboda