I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Program na úterý 31. 5. 2022

NOE
NOE+
6:05
Léta letí k andělům
(1) Karel Herbst - salesián, světící biskup
7:00
U NÁS aneb Od cimbálu o lidové kultuře
(148) Hastrman v Doubravníku
8:10
Grotesky Bustera Keatona
Frigo jako Sherlock Holmes
tip
nelze vysílat na internetu
9:05
Počasí
premiéra
10:00
Noční univerzita
Projekt „Mary´s Meals“
11:30
11:40
13:25
Za obzorem
Černobyl na kolečkách
tip
14:05
K jádru věci
s prof. Janem Rychlíkem
15:05
Setkání
Ondřej Benešík - kaple ve Strání
15:15
Život ve vztahu
Franz Kett a jeho pedagogika
17:05
Mezi pražci
(106) Květen 2022
18:00
Sedmihlásky
Aj tam na dolince
18:10
S Hubertem do lesa
Boj o jelena
18:25
Animované příběhy velikánů dějin
William Bradford (1590 – 1657)
18:50
Zachraňme kostely
Kostel svatého Víta v Zahrádce
19:09
Poutníci času
s Leticií Vránovou Dytrychovou
19:25
Zpravodajské Noeviny
31. 5. 2022
tip
premiéra
20:05
Pokoj vám!
Modlitba za mír
20:20
21:30
Můj chrám
MUDr. Lumír Kantor, Ph.D, chrám sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci
21:45
Kaplani naděje
Sr. Anna Vendula Malichová
22:00
Saxofony a akordeon
Svatováclavský hudební festival 2021
23:05
Flešbeky - Godzone podcast
(27) Martin Heneš - KAŽDÝ NESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA TO, S ČÍM PRÍDE NA PÓDIUM
23:35
Terra Santa News
25. 5. 2022
0:00
Biblická studna
s Matoušem Jaluškou